680+

קבלה לפי סכם

שקלול ממוצע בגרות/ממוצע תואר וציון פסיכומטרי לבדיקת סיכויי קבלה.

מלגה לסטודנטים מצטיינים בשנה א'

מלגת הצטיינות יתר בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים), תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה .

מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729 .

גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

לפרטים נוספים

מלגות פתאל

מלגה ייעודית וייחודית לפקולטה למשפטים לסטודנטים חדשים מצטיינים.

מלגות לתלמידים מצטיינים

מלגות יחולקו לתלמידים מצטיינים במיוחד מתוך רשימת מצטייני הדיקן.