משפט בריאות ותרבות / פרופ' שולמית אלמוג

הסמינר יעסוק בקשרים המורכבים שבין מגוון של ייצוגים תרבותיים (בפרסום, בשדה הלובינג, בקולנוע, בספרות, ברשת, בתקשורת ועוד) לבין רגולציה משפטית הנוגעת בסוגיות של בריאות.

בין היתר, נעסוק ב"קרבות ייצוגים" הנוגעים לסוגיות המצויות על סדר היום הציבורי והמשפטי, ובהן בחירות תזונתיות, עישון, סמים קלים, חובת חיסונים לתינוקות וילדים/ות, חוקי הפוטושופ והרזון  והגוף ודימוייו.

נבחן כיצד והאם המשפט ערוך לסלול דרכים רגולטיביות ברורות מתוך סבך הייצוגים המתחרים, המשקפים לעיתים גישות וטיעונים סותרים.

במהלך הסמינר נעסוק בחומרים משפטיים וחוץ-משפטיים, כמו גם בכתיבה מחקרית רלוונטית.