מסלול אופק- קבלה לתואר ראשון על סמך לימוד קורסי ליבה

מסלול אופק מאפשר קבלה ללימודי משפטים על סמך לימודים של ארבעה קורסי ליבה. מועמדים העונים על הקריטריונים הבאים, יכולים להציג מועמדתם למסלול קבלה זה:* 

1. מועמדים עם ציון פסיכומטרי של מעל 660 ועם זכאות לבגרות, אך ללא התחשבות בציוני תעודת הבגרות. 
2. מועמדים עם ממוצע ציוני בגרות מעל 100 (כולל בונוסים), מבלי צורך בציון במבחן פסיכומטרי. 
3. מועמדים עם ציון סכם של מעל 600. 
4. מועמדים שסיימו לימודים אקדמיים קודמים, והישגיהם מדורגים בשליש הראשון של המחזור בו למדו (נדרש להביא אישור על מיקום בכיתה מהמוסד האקדמי).

*רמת אנגלית נדרשת- מתקדמים א' ומעלה

*מועמדים ששפת אימם אינה עברית צריכים בנוסף לקבל ציון מבחן יעל של 120 לפחות. 

מועמדים העומדים בתנאים אלה יבחנו במבחן התאמה של הפקולטה למשפטים. קבלה למסלול תעשה על פי שקלול של התנאים לעיל עם הציון במבחן ההתאמה.
המועמדים שיתקבלו למסלול יילמדו במהלך סמסטר א' הקרוב (להלן: "סמסטר הקדם") לפחות את ארבעת הקורסים הבאים: מקורות ומיומנויות המשפט, משפט פלילי ומשפט ציבורי (להלן: "קורסי ליבה").
המועמדים יהיו רשאים לקחת קורסי חובה נוספים המיועדים לסמסטר א' בשנה א' (בנוסף לקורסי הקדם), אך לא יהיו חייבים לעשות כן. 

אם הממוצע המשוקלל שיקבלו המועמדים בקורס במשפט פלילי (משקל 6 נק'), בציון אמצע שנה במשפט ציבורי (משקל 4 נק') ובציון ההשתתפות בקורס מקורות (משקל 2 נק') יהיה 83 ומעלה,
יוכלו המועמדים להירשם כסטודנטים מן המניין בפקולטה למשפטים, ולהמשיך בלימודיהם בסמסטר ב' והלאה.
אם, לעומת זאת, הממוצע המשוקלל שיקבלו המועמדים בקורסים יהיה נמוך מ-83 לא יוכלו להירשם לפקולטה, ולא יוכלו להמשיך בלימודי המשפטים באוניברסיטה. 
ניתן ללמוד במסגרת מסלול אופק פעם אחת בלבד.

המועמדים שיתקבלו ללימודים לאחר השגת הממוצע הנדרש לא ידרשו ללמוד שנית את הקורסים אותם למדו במהלך סמסטר הקדם, וציוניהם בקורסים האלו ייקלטו לממוצע הציונים בתואר.
מועמדים שלא לקחו את כל קורסי החובה של סמסטר א' במהלך סמסטר הקדם, ישלימו את אותם קורסים שלא לקחו בהמשך לימודיהם.
כך, אם ישלימו את כל חובותיהם לתואר, הם יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים מסיום סמסטר הקדם, יחד עם תלמידים שהתקבלו במסלול הרגיל באותה העת.

יודגש – במהלך סמסטר הקדם המועמדים שיתקבלו למסלול לא יהיו רשומים ללימודי תואר במשפטים.
הם יהיו רשומים לקורסים שאותם בחרו ללמוד (בין אם מדובר בקורסי ליבה, ובין אם בקורסי חובה אחרים) כקורסים בודדים.
עם זאת, המועמדים שיתקבלו למסלול יהיו מחויבים בכל החובות האקדמיות של הקורסים אליהם נרשמו.