ILmain

קבוצת הבלוקצ'יין במרכז הסייבר שהוקמה ע"י פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' ויונתן יובל זכתה במענק של איגוד האינטרנט הישראלי לכתיבת מסמך מדיניות מקיף בנושא.

Full Faculty

סטודנטים מדברים משפטים על לימודים

ottowaתכנית חיפה-אוטווה (קנדה) לפרטים

ka18a הפקולטה מברכת את ד"ר קארין כרמית יפת על קבלתה כחברה לאקדמיה הצעירה למדעים